Mässa Mässa
Falsterbo Bird Show 30/8-1/9 2019

Falsterbo Bird Show 30/8-1/9 2019

Falsterbo Bird Show är en årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus.

  • Place: Falsterbo Strandbad
    Strandbadsvägen 30, Falsterbo (Find us)
  • 2019 | friday 30th August
  • This event is taking place on multiple dates.
  • First occasion: 30th August 2019
  • Last occasion: 1st September 2019
Save to calendar

Syftet är att öka allmänhetens intresse för naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet samt generera ett överskott till fågelskydd och naturvård. Barn- och familjeaktiviteter tillsammans med en mängd naturupplevelser för alla. 

Falsterbo Bird Show äger varje år rum i månadsskiftet augusti/september. Evenemanget äger rum i och runt Falsterbo Strandbad, alltså i omedelbar anslutning till ändhållplatsen för busslinjerna 100 och 300. Redan nu är dags att pricka av 30 augusti - 1 september i 2019 års kalendern, då årets Falsterbo Bird Show äger rum. Har du frågor, vare sig du är besökare eller utställare, ombedes du maila; expo@falsterbobirdshow.com.Organizer

Keywords

Fågelskådning Natur Mässa Utställare