Falsterbokanalen

Falsterbokanalen byggdes åren 1940-1941. Farledens längd är hela 27 kilometer, men bara 1600 meter går genom land. Alldeles till vänster innan man kör över kanalen från Höllviken, finner man den s.k. Per Albin-linjen, en försvarslinje som byggdes under andra världskriget och som skulle hindra en fientlig landstigning från havet. Idag trafikeras kanalen främst av fritidsbåtar.

Redan 1884 motionerade politikern Mårten Dahn i riksdagen om att bygga en kanal genom Falsterbonäset, för att sjöfarten därmed skulle slippa det förrädiska Falsterborev. 1896 påbörjade skanörsfiskare en kanal, men upptäckte snart att projektet blev för stort. Under första världskriget kom debatten upp på nytt, men det var vid andra världskriget som beslutet fattades. Tyska mineringar gjorde vanlig sjöfart kring Falsterborevet omöjlig. Den 22 december 1939 togs beslutet i riksdagen om byggandet av kanalen och redan 1940 sattes arbetet igång. En bred gata höggs genom det då skogskädda området och grävningarna gjordes till stor del av värnpliktig personal. Den 21 juli var näset genombrutet och den 1 augusti 1941 gick distriktsfartyget "Malmö", med bl.a. sex stadsråd ombord igenom som första fartyg. Kostnaden för hela kanalbygget blev 21 miljoner. Till bro tog man den i reserv liggande Knippelsbron från Köpenhamn, 1992 byggdes själva brosystemet om och en ny modernare dubbeltungad bro stod färdig. Farledens längd är 27 kilometer, varav dock endast 1600 meter går genom land. Alldeles till vänster innan man kör över kanalen från Höllviken, finner man den s.k. Per Albin Linjen, en försvarslinje som byggdes under andra världskriget. Den består av stridsvagnshinder, bunkrar och fort, befästningar som skulle hindra en fientlig landstigning från havet. Informationen på denna sida är hämtad från Västra Söderslätt guide till kulturarv & besöksmål.

This place does not seems to have a official hashtag yet.