Fotevikens Museum

Fotevikens Museum är ett av Skandinaviens största arkeologiska friluftsmuseer. Här kan du ta en promenad i världens enda rekonstruerade vikingastad! Följ de smala gatorna och upptäck smedjan, bageriet, den stora festhallen, utkikstornet och mycket annat.

Foteviken är inget traditionellt museum med glasmontrar, salar med marmorgolv och skyltar. Här befinner du dig istället i en vikingastad som är uppbyggd med dåtidens material och tekniker.

För att staden ska upplevas som levande är den befolkad med frivilliga som är intresserade av att levandegöra vikingatiden. Vikingastaden är uppbyggt på en plats där det i juni år 1134 stod ett stort slag men också en plats som före 970-talet var vigd till asagudarna. På området finns även ett entréhus med museishop, café med enkla rätter och service. Utanför huset finns uteservering, fikabord för medhavd mat, grillplats m m. I anslutning till entréhuset finns en utställningshall med skiftande utställningar samt berättelsen och fynden från de skepp som i början av 1980-talet hittades i vattnet utanför vikingastaden.

Share your moments

#fotevikensmuseum