Ljunghusens GK

Ljunghusens GK, links- och hedbana vid Östersjön. Förhållandevis hög svårighetsgrad om man inte håller sig på fairway, ljungen som kantar alla fairways är nämligen mycket svårbemästrad. Värd för internationella och nationella tävlingar. Natursköna scenerier.

Ljunghusen är en av Sveriges äldsta golfklubbar. Klubben grundades 1932 och blev 1965 först i landet med 27 hål. Ljunghusen är en av få äkta links i Sverige, byggd på ett underlag av sand från tiden när landskapet var havsbotten. Banan är oftast spelbar året om tack vare den porösa och genomsläppliga sandjorden. Banan ligger i ett naturreservat och gränsar till en stor naturskyddad våtmarkshed. Flera av hålen har bara några meter till Östersjöns vita sandstränder.

This place does not seems to have a official hashtag yet.