Naturum Falsterbo

Naturum Falsterbo öppnar den 6 februari 2016 och förmedlar spännande kunskaper om den fascinerande naturmiljön kring Falsterbo Strandbad och dess omgivningar

Naturum skapades på 70-talet som ett initiativ från Naturvårdsverket för att öka intresset för och kunskapen om kulturhistoria, geologi, flora och fauna i hela Sverige. På Naturrum Falsterbo ges information om vilka natur och kulturhistoriska besöksmål som finns i närområdet. Kortfattat presenteras Falsterbonäsets geologi, naturtyper och kulturhistoria. Den permanenta utställningen består av två huvuddelar en ljus analog och en mörk digital. Huvudfokus är fåglar och speciellt flyttfåglar. På ett interaktivt sätt kan besökaren lära sig mer om fisktärnans långa och påfrestande flytt över land och hav, få inblick i hur en ugglas syn fungerar eller hur vind och havsströmmar skapat Falsterbohalvön. Förutom den permanenta utställningen finns även en tillfällig utställning med olika teman/utställare under året och en unik utsiktsplattform.

Share your moments

#naturumfalsterbo